13/03/2014Kutlu Doğum

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), Allahü teâlânın habibi, sevgilisi, yaratılmış bütün
insanların, mahlukatın her bakımdan en üstünü, en güzeli, en şereflisidir. Allahü teâlânın medhettiği ve
bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak seçip gönderdiği, son ve en üstün peygamberdir. Âlemlere
rahmet olarak gönderilmiş olup, her şey onun hürmetine yaratılmıştır.

Allahü teâlâ, bütün peygamberlerine ismi ile hitab ettiği halde, O’na; “Habibim” (Sevgilim) diye
iltifat buyurmuşdur, Ayet-i kerimede mealen; “Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiya
suresi: 107) ve bir hadis-i kudside de; “Sen olmasaydın, sen olmasaydın, mahlukatı yaratmazdım”
buyurdu.

Her peygamber, kendi zamanında, kendi mekanında, kendi kavminin hepsinden her bakımdan
en üstünüdür. Peygamberimiz ise, dünya yaratıldığı günden, kıyamet kopuncaya kadar, her zamanda,
her memlekette, gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımdan en üstünü, en faziletlisidir. Hiçbir
kimse, hiçbir bakımdan O’nun üstünde değildir. Cenab-ı Hak, O’nu öyle yaratmıştır.
Allahü teâlâ hiçbir şeyi yaratmadan önce, sevgilisi peygamberimiz Muhammed aleyhisselamın
mübarek nurunu yarattı.

Eshab-ı kiramdan Cabir bin Abdullah, bir gün; “Ya Resulallah! Allahü teâlânın her şeyden evvel
yarattığı şey nedir?” diye sorunca; “Her şeyden evvel senin Peygamberinin, yani benim nurumu
kendi nurundan yarattı. O zaman; levh, kâlem, Cennet, Cehennem, melek, sema (gökler), arz
(yeryüzü), güneş, ay, insan ve cinler yoktu” buyurdular.

Peygamberimizin nuru, Âdem aleyhisselamın kalbi ve cesed-i şerifi yaratılınca, onun iki kaşı
arasına kondu. Âdem aleyhisselam kendisine ruh verilince, alnında, zühre yıldızı gibi parlayan bir nurun
olduğunu fark etti.

Âdem aleyhisselam yaratıldığında, cenab-ı Hakk’ın kendisine; Ebu Muhammed yani
Muhammed’in babası diyerek hitab ettiğini ilham ile anladı ve; “Ey Rabbim! Bana niçin Ebu
Muhammed künyesini verdin?” diye sual edince, Allahü teâlâ; “Ey Âdem! Başını kaldır!”dedi. Âdem
aleyhisselam, başını kaldırıp baktığında, Arş-ı alada sevgili Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve
sellem” nurdan yazılmış Ahmed ismini gördü. O zaman; “Ey Rabbim! Bu kimdir?” diye sual etti. Allahü
teâlâ da; “Bu, senin zürriyetinden bir peygamberdir. O’nun ismi göklerde Ahmed, yerde ise
Muhammed’dir. Eğer O olmasaydı, seni yaratmazdım. Yerleri ve gökleri de halk etmezdim”
buyurdu.

Allahü Teala’nın En Sevgili Kulu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Doğum gününe özel Kutlu Doğum Haftası Slayt çalışması birçok  kişi tarafından yapılmış ve internette bu konuda kaynak bulmak kolaylaşmıştır.

Yroumlara kapalı.