22/07/2014Kutlu Doğum

Azmış ve  doğru yoldan sapmış insanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi dünyaya teşrif etmiştir.. Miladî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine denk gelmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğduğu gecenin sabahı insanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir başlamıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in  gönderilişi, Allahu Tealanın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkardan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”

Doğum Kutlu Haftası Ne Zaman sorularına cevap vermek gerekirse; Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğmuş olduğu nisan ayının 14 ve 20′si arası Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır.

20/07/2014Kutlu Doğum

Kutlu Dogum Sozleri

Yâ Rasûlallah, eğer Sen, gelmeseydin âleme,Güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Âdem’e Varlığın mânâsı kalmaz, garkolurda mâteme!

O, Hakta, adalette, merhamette, insanlıkta, yemede, içmede, oturup kalkmada, işte, güçte, devlet başında, vazifede, liderlikte ve hayatın akla gelen her şûbesinde TEK ÖNDER VE TEK İNSAN..

‘N’ola tâcım gibi başımda götürsem dâim Kadem-i pâkini ol Hazret-i Şâh-i Rusûlün Gül-i gülzâr-ı nübüvvet o kadem sahibidir Bahtîyâ durma yüzün sür kademine o gülün’

Yarabbim ne olur affet bizi Peygamber efendimizin yüzü suyu hürmetine affet Bu aciz kullarını ne olur yolunda ayırma, ayırma ki sana kavuşalım Senin sevginden ver bize verki senin sevginle herşeyi unutup sadece senin için yaşayalım Affet bizi Allahım..

O’na Uyunuz..O’nu Örnek Alınız Ki O,Sizde Hergün Yeniden Doğsun…Yüreğinizi Verin Ki O’na,Yarın Orada Sizinle Olsun..

Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran,gel diyen sensin,Kulunu Allah’a sevdiren sensin,Gecemi gündüze çeviren sensin,Ey Hakk’ın şahidi yüzünü göster,Kul şahadetinle tanımak ister..

 

 

14/07/2014Kutlu Doğum

2013 Kutlu Doğum Haftası ve Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)

Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed’in
Ayı günü yarattı, Şevkine Muhammed’in
Ol! dedi oldu alem, yazıldı levh ü kalem
Okundu hatm-i kelam, şanına Muhammed’in
Ferişteler geldiler, saf saf olup durdular
Resmi geçit yaptılar, aşkına Muhammed’in
Havada uçan kuşlar, yaşarıp dağlar taşlar
Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed’in
Hep erenler geldiler, dergâha yüz sürdüler,
Zikr-u- tevhit ettiler, aşkına Muhammed‟in.
Veysel-Karan kazandı, ahir yine özendi,
Sekiz uçmağ bezendi, aşkına Muhammed‟in.
İmansızlar geldiler, ondan iman aldılar,
Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed‟in.
Yunus kim ede methi, över Kur‟an ayeti,
Ona ver salavatı, aşkına Muhammed‟in.

2013 Kutlu Doğum Haftası “Hz. Peygamber ve İnsan Onuru” olarak organize edilmiş bu bağlamda kutlanmıştır.

İnsanlığa gönderilen bütün ilahi mesajlarda insanın manevi şahsiyetinin en önemli ögesi olarak onurun korunmasına özel bir önem ve ağırlık verilmiştir.  Bu çizginin son halkası olan İslam da, insanı insan yapan değerler üzerinde hassasiyetle durmuş, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bu değerleri bizzat hayatında uygulayarak insanlığa ışık tutmuştur.

İlahi mesajlara karşın insanlık tarihi, insan onurunun çiğnendiği, haysiyetli bir hayat sürmenin imkânsızlaştığı dönemleri yaşamıştır. Günümüz dünyasında da insanlık onuruyla bağdaşmayacak olaylara, cinayetlere, aşağılamalara, temel hak ve hürriyetleri zedeleyen uygulamalara hemen hemen her gün şahit olunmaktadır.

 

10/07/2014Kutlu Doğum

Kutlu Doğum Haftası Ne Zamandır ve Ne Şekilde Kutlanmalıdır. Yazımızda Kutlu Doğum Haftası Ne Zamandır konusu ile ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in miladi olarak doğum günü olan 20 Nisan’ı içine alan 14-20 Nisan tarihleri 1989 yılından beri Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu uygulama Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gündeme alınmış ve kutlanmaya başlanmıştır.

Kutlu Doğum Haftasında Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) sevgisi aşılanmaktadır. Bu haftada Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) için bol bol salavat getirmelidir. Bu Haftada bol bol Namaz kılanmalı bol bol Kuranı Kerim okunmalıdır.

Kutlu Doğum Haftasının diğer dini gün ve gecelerden farkı bulunmamaktadır.  Bu haftadada dini gün ve gecelerdeki gibi ibadete önem verilmelidir.

08/07/2014Kutlu Doğum

Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bazı zamanlarda ibadete daha çok özen gösterir, ve diğer ibadetlerden daha hassas davranırdı. Hz. Aişe (R.A.)’de bu konu ile alâkalı olarak şöyle buyurmaktadır:

“Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi.”

Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in  hususiyle bu günlerde oruç tutmasının sebebi ise, bu günlerin insanların amellerinin Cenab-ı Hakk’a arz edildiği günler olmasıdır. Üsame b. Zeyd (r.a.) şöyle rivayet etmektedir:

Ben Peygam Efendimiz, pazartesi-perşembe günleri oruç tuttuğunu görünce, O’na bunun sebebini sordum. Bana şu cevabı verdiler:

“Ameller, Cenab-ı Hakk’a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah’a amelim arz olunurken oruçlu olayım.”

Başka bir rivayette de Peygam Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) pazartesi günü tutulan oruçtan sordular. Peygam Efendimiz (S.A.V.):

“Ben o gün dünyaya geldim ve o gün peygamberlik verildi veya bana vahiy indirilmeye başlandı.” buyurmuşlardır.

01/07/2014Kutlu Doğum

Kutlu Doğum Haftası Bilgi

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’in doğumu Mevlit Kandili olarak kutlanır.Hicri takvime göre dini günler 10 gün öne alınmaktadır. Bu nedenle Mevlit Kandilinin günüde şimdi kullandığımız Miladi takvimde her yıl 10 gün önce başlamaktadır. İki takvim arasında böyle bir fark olmasının nedeni ise hicri takvimin ayın haraketlerine göre, miladi takvimin ise güneşin vede dünyanın hareketlerine göre düzenlenmiş olmasıdır.

Ülkemizde Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V.)’in Doğum Gününü içine alan hafta Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kutlama 1989 yılından beri Diyanet işleri başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından organize edilmekte ve çeşitli etkinlikler düzenlenerek kutlanmaktadır.

Kutlu Doğum Haftası Bilgisi bu anlamda sizler için yeterli olacaktır.

 

 

29/06/2014Kutlu Doğum

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)”in mübarek doğum haftası Kutlu Doğum Haftası. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının ortaklaşa düzenledikleri bir etkinlik ile kutlanmaktadır.

Her geçen sene katılım artmakta katılımla birlikte insanlarda bu biliçte artmaktadır. Kutlu Doğum Haftasında amaç Peygamber sevgisini artırmaktadır.

Çocukların ve gençlerin Kutlu Doğum Haftasına katılımlarını artırmak için Kutlu Doğum Haftası Bilgi Yarışması düzenlenmekte ve Kutlu Doğum Haftası Bilgi Yarışması kazananlarına çeşitli ödüller verilmektedir.

26/06/2014Kutlu Doğum

Kutlu Doğum Haftası 2013 2014 derken 2015 yılının Nisan ayının gelmesini heyecanla beklemeye başladık. Her geçen gün her geçen sene daha büyük ve güzel etkinlikler sayesinde bir sene sonraki Kutlu Doğum Haftasını iple çeker olduk.

Türkiye Diyanet İşler Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı organize etmiş oldukları bu haftaya her geçen sene daha fazla şeyler katarak yeniden organize ediyorlar. Yapmış oldukları bu reorganizasyon sayesinde hemde katılım hemde bir sene sonraki etkinlik isteği insanlarda giderek artıyor.

Kutlu Doğum Haftası 2013′ün ardından 2014 senesinin etkinliğide yüksek katılım ve çeşitli organizasyonlarla geçti. Önümüzdeki sene bu organizasyonun dahada büyüyeceğine inanıyoruz.

20/06/2014Kutlu Doğum

Kutlu Doğum Haftası ile ilgili Bilgiler için yazımıza müracaat edebilirsiniz.

Bilindiği üzere Miladi takvime göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğumu 20 Nisana denk gelmektedir. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 20 Nisan yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doğum gününü içine alan hafta Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır.

Kutlu Doğum Haftasında birçok etkinlik yapılıp Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) insanlara hatırlatılmaya çalışılmaktadır.

09/06/2014Kutlu Doğum

Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in Dünyaya geldiği mübarek günü içerisine alan hafta ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının önderliğinde Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanmaktadır. Kutlu Doğum Haftası Tarihleri 14 – 20 Nisan arasında organize edilmektedir.

Kutlu Doğum Haftası Tarihleri Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)’in doğum gününün miladi takvimdeki gününe göre ayarlanmıştır.

İnsanlığın kurtuluşu için gönderilmiş olan Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya teşrif etmiştir. Bu mübarek geceye  ”Mevlid Kandili” denilmektedir.

Bu gece, Müslümanlar arasında yüzyıllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta ve Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.) derin bir saygı ile anılmaktadır.

Toplam 5 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor.12345